Rossana Votta

rosi
Rossana Votta
Deputy Head of Digital
rossana.votta@zol.ch